Instrukcja ustawiania godzin rezerwacji (sloty godzinowe)